லயன் மயூர ராயல் கிங்டம்
Share

Lion Mayura Royal Kingdom

லயன் மயூர ராயல் கிங்டம் என்ற அமைப்பு கேரளா திருச்சூரை சேர்ந்த திரு. ரெஜித் குமார் அவர்களால் துவங்கப்பட்டது. இனி வரும் காலக்கட்டங்களில் முருகயுகம் மலர செய்ய வேண்டிய கடமைகளை, தியானத்தின் வாயிலாக திரு. ரெஜித் அவர்களுக்கு, முருகப்பெருமான் உணர்த்தி வருகின்றார். முருகப் பெருமான் உணர்த்தும் தகவல்கள் செவ்வாய் மற்றும் குமரிக்கண்டத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது.

லயன் என்பது நரசிம்ம மூர்த்தியை குறிக்கும் (லட்சுமி நரசிம்மர் செவ்வாய் கிரகத்துடன் தொடர்புடையவர்). மயூர என்பது முருகப்பெருமானை குறிக்கும் (முருகப்பெருமான் குமரிக்கண்டத்துடன் தொடர்புடையவர்). இது உலகளாவிய அமைப்பு என்பதால், இந்த பெயர் ஆங்கிலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் விவரங்கள்:
Website: www.lionmayura.org
Facebook: https://www.facebook.com/lionmayura
Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/lionmayuraroyalkingdom/videos
Om Saravanabhavaya Namaha!!